Listen to „W Drodze Do Pracy” on Spreaker.

>> Pobierz w formacie mp3 <<

5 sekund, aby być efektywnym cz?onkiem nowego zespołu. Zmieniasz pracę, nowy zespó? projektowy, nowa funkcja, awans czy degradacja – bądź przygotowany!

…czyli jak pokaza? się z jak najlepszej strony, gdy do??czamy do nowego zespołu?

Cz?sto zdarza się tak, że to nie my zarz?dzamy zespożem, tylko trafiamy do zespołu jako jego cz?onek. W takim zespole wszyscy się już znaj?, niejedno razem prze?yli, mają okre?lone kompetencje oraz znaj? swoje mocne i sąabe strony.

Jak się odnale?? w takiej sytuacji, by sprawnie sta? się pe?noprawnym cz?onkiem zespołu?

Spis tre?ci:

3:20 – jak to się wszystko zaczyna
4:20 – jak są zorganizowane zespo?y
5:46 – co zrobić, żeby nowa osoba szybko się odnalaz?a w zespole
10:12 – co zrobić, gdy Ty do??czasz do zespołu
14:28 – podsumowanie

O tym mówiono w tym odcinku:

Odcinek powsta? dzi?ki pytaniu Przemka, który pracuje w https://www.mktdrive.pl/