Listen to „W Drodze Do Pracy” on Spreaker.

>> Pobierz w formacie mp3 <<

W tym odcinku pokażę Ci 3 pytania, dzi?ki którym b?dziesz móg? sprawdzi?, czy biznes, który budujesz, jest skalowalny. Czyli czy możesz rozwija? go w niesko?czono??, na coraz wi?ksz? skal?, czerpi?c z niego coraz wi?ksze profity.

Zapraszam do wysłuchania,
Marcin Kądziołka